Alkuperältään perinteinen kiinalainen lääketiede ei ole ”lääketiedettä”.
Kyse ei ole varsinaisesti edes kiinalaisesta asiasta, vaan jostain hyvin muinaisesta, yli 5000 vanhasta itämaisen ajattelutavan lopputulemasta.
Se on todella yksityiskohtaisesti ja tarkasti välitettyä perinnettä, jonka käsitykset ovat luonteeltaan yleismaailmallisia, eli universaaleja.
Kaikkein vanhimmat tekstit ja teokset kertovat ennen kaikkea ihmisen roolista ja asemasta koko maailmankaikkeudessa.
Niihin liittyy monia myyttisiä hahmoja, esimerkiksi taivaallisia keisareita.
Näissä teksteissä selitetään kokonaisvaltaisesta tavasta ymmärtää ihmisen olemassaoloa ja niissä on oppeja siitä,
kuinka meidän ihmisinä tulisi elää ja olla omassa universumissamme.

Kyseessä on siis kokonaisvaltainen oppi siitä, kuinka tulisi elää, kuinka voisimme päästä harmoniaan luonnon kanssa ja kuinka samalla voisimme ennaltaehkäistä mahdollisten sairauksien syntymistä.
Tämän takia pääpaino nykyäänkin tuntemassamme perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä on nimenomaan sairauksien ennaltaehkäisemisessä.
Jo noina muinaisina aikoina ymmärrettiin se, että ihminen sairastuu tai on taipuvainen sairastumaan sen takia, että ei tiedä kuinka elää ja nauttia elämästään.
Tällöin hän on kadottanut yhteytensä maailmankaikkeuteen, sekä tavan olla harmonisessa, keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa.
Tämä kaikki häiritsee hänen suhdettaan maailmankaikkeuteen, itseensä ja muihin ihmisiin.
Perinteinen kiinalainen lääketiede on siis jotain semmoista, mikä on syntynyt tarpeesta ymmärtää ihmiskuntaa sen todellisesta ulottuvuudesta käsin.
Eli se ei ole lainkaan jotain ihmisestä erillään olevaa, vaan vastaukset löytyvät lähes aina ihmisen sisältä.

Muinaiset viisaat sanoivat lääketieteestä seuraavaa:

”Lääketiede, joka ehkäisee ennen kuin ihminen sairastuu, on erinomaista lääketiedettä.
Lääketiede, joka parantaa olotilaa, kun ihmisellä on jo ensimmäisiä oireita, on tavanomaista lääketiedettä.
Lääketiede, joka parantaa tai helpottaa oiretta, kun ihminen on jo sairas,  on rahvaanomaista ja keskinkertaista lääketiedettä.”

Voimme siis sanoa, että perinteinen kiinalainen lääketiede on syvällinen ja hienostunut polku, jonka avulla voidaan luoda elämä, jota todella haluat elää – jota varten olet tänne syntynyt.
Se on ajaton silta, jonka avulla voidaan aloittaa ja tukea muutoksia ja kasvua missä tahansa elämän ulottuvuudessa: fyysisellä, henkisellä, emotionaalisella ja hengellisellä tasolla.

Perinteinen kiinalainen lääketiede auttaa ihmistä vapauttamaan todelliset mahdollisuutensa ja auttaa samalla häntä kehittämään ja käyttämään omia ainutlaatuisia lahjojaan ja kykyjään.
Sen oivaltava viisaus ja kyky ymmärtää ja käsitellä yksilöllisiä terveystarpeita antaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden yhdistää ruumiin, mielen ja hengen – joka on perusta kestävälle ja hyvälle terveydelle. Perinteinen kiinalainen lääketiede siis opettaa, kuinka voimme elää tasapainon, hyvinvoinnin ja harmonian täyteistä elämää.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmiä voidaan soveltaa tehokkaasti hoitamaan ketä tahansa ja mitä tahansa terveysongelmia riippumatta ajankohdasta,
koska se perustuu tiettyihin muuttumattomiin luonnonlakeihin, joiden lähde on täysin ajaton.
Tämä ainutlaatuinen lääketieteellinen oppirakennelma kehittyi muinaisten viisaiden syvällisistä havainnoista ja oivalluksista siitä, miten kaikki todellisuudessamme toimii
myös kaikkein syvimmällä, näkymättömällä tasolla ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa pinnallisten tai näkyvien fyysisten tasojen kanssa.
Se onkin hyvin poikkeuksellinen ”suhteiden lääketiede”.
Jokainen perinteisen kiinalaisen lääketieteen periaate, teoria ja parantava käytäntö heijastuvat, sopivat yhteen ja nivoutuvat toisiinsa tiettyjen luonnonlakien suhteiden mukaisesti.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen keskeisiä periaatteita:

Ihmiskeho on yhtenäinen, holistinen kokonaisuus. Jokainen kehon rakenne on olennainen ja välttämätön osa kokonaisuutta.
Yhdessä mielen, tunteiden ja hengen rinnalla fyysisen kehon rakenteet muodostavat ihmeellisesti monimutkaisen, toisiinsa liittyvän järjestelmän,
joka toimii elinvoiman eli Qi-energian avulla.

Ihminen on aina täysin yhdistynyt ja kytkeytynyt luontoon. Luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat siten aina myös ihmiskehoon.
Perinteinen kiinalainen lääketiede huomioi eri vuodenajat, maantieteellisen sijainnin, vuorokauden ajan, ihmisen iän ja hänen kehonsa kunnon tarkastellessaan terveydellisiä seikkoja.

Ihmisellä on olemassa synnynnäinen kyky luonnolliseen paranemiseen. Ihmiskeho on mikrokosmos, joka heijastuu makrokosmokseen.
Kuten luonnolla on uusiutumisen kapasiteetti, näin on myös ihmiselläkin. Toisinaan tämä kyky näyttää kadonneen kokonaan tai siihen on erittäin vaikeaa saada yhteyttä.
Useimmiten se ei ole kuitenkaan koskaan täysin kadotettu.

Ennaltaehkäisy on paras hoito. Ihmiskeho kertoo ja paljastaa jatkuvasti merkkejä ihmisen vallitsevasta terveydentilasta.
Valitettavasti on hyvin yleistä, että nämä jätetään täysin huomioimatta ja niille ummistetaan silmät, kunnes jotain vaikeampia ja monimutkaisempia ongelmia tai sairauksia ilmenee.
Perinteinen kiinalainen lääketiede opettaa tunnistamaan ja tulkitsemaan näitä kehon viestejä.

Juha on yli 10 vuotta opiskellut, perehtynyt ja tutkinut perinteisen kiinalaisen lääketieteen saloja, sekä sen eri hoitomuotoja tehden aktiivisesti samalla hoitoja.
Hän on sukeltanut syvälle sen filosofiaan ja myös muinaisiin esoteerisiin oppeihin.
Hän on myös meditaatio-ohjaaja, ja Qigong Culture Instituten valtuuttama Qigong Teacher vuodesta 2013 lähtien.
Kaikki nämä laajat aiheet, tieteet ja taiteet ovat erittäin kiehtovia ja lisäopiskeltavaa riittää varmasti koko loppuelämäksi.

Juha tekee perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaisia hoitoja, mm. akupunktiota, akupainantaa, moxausta, Medical Qigongia,
sekä muitakin energeettisiä hoitomuotoja tarpeen mukaan yhdistellen
The Magical House of Love & Light:issa sen eri toimipisteissä
(kotona Loviisassa, Helsingissä, Salossa sekä sovittaessa myös muualla)

Pidämme myös The Magical House of Love & Lightin tiloissa Loviisassa säännöllisesti erilaisia luentoja ja workshopeja.
Nämä sisältävät mm. akupainantaa ja Qigongia itsehoitona, sekä erilaisia meditaatioita.

Mikäli sinua kiinnostaa erilaiset hoitomme tai kurssimme/ luentomme, otathan yhteyttä.

Tässä lopuksi vielä lyhyt YouTube esitys siitä mitä TCM, perinteinen kiinalainen lääketiede oikein on… 🙂
Iloa, Valoa ja Rakkautta päiväänne <3

Kia & Juha