Henkioppaat… <3

Ovat spirituaalisia olentoja, jotka voivat auttaa ihmistä erilaisissa elämäntilanteissa ja eri
elämänvaiheissa tulemaan paremmaksi yksilöksi.
Osa heistä kulkee matkassasi läpi koko elämäsi,
ja osa voi tulla esiin ja auttamaan jossain tietyssä stressaavassa elämäntilanteessa.
Usein henkioppaat tukevat meitä henkisellä polullamme ja ohjaavat sekä kannustavat karikoiden ohitse.
Henkioppaita on monia erityyppisiä ja ne voivat tarjota neuvoja ja apua missä tahansa tilanteessa.

Termistä Henkiopas (spirit guide) voimme päätellä, että nämä energiat (spirit) ovat luonteeltaan positiivisia ja niiden tiedetään tarjoavan apuaan tavalla tai toisella.
Henkioppaat ovat aina valmiina auttamaan kaikissa tilanteissa; istuttamalla ajatuksia, joiden avulla voivat auttaa pitämään ihmistä turvassa ja he voivat myös tulla jatkuvaksi osaksi elämääsi, jos vaan pyydät heiltä apua.

Henkioppaat voidaan jakaa moneen eri kategoriaan, kuten:

 • Arkkienkelit, Enkelit, Suojelusenkelit ja Oppaat
 • Jumalattaret, Ylösnousseet Mestarit ja Valaistuneet Olennot
 • Esi-isät, Voimaeläimet, Elementaalit
 • Maan päälliset luonnon oppaat (esim. puu, vuori, lampi jne.)

Arkkienkelit edustavat enkeleiden hierarkian korkeinta johtoa.
Ne ovat puhdasta valoa ja välittävät ihmisille erilaisia viestejä.
Enkelit voivat olla mitä tahansa spirituaalisia olentoja enkelien hierarkiassa.
Enkelit kommunikoivat erilaisten viestien, ohjeiden, hoivan,
suojauksen ja pelastavien toimien välityksellä.
Suojelusenkeli ja osa henkioppaista kulkevat koko maallisen vaelluksesi ajan rinnallasi.

Jumalia ja Jumalattaria kunnioitetaan kaikilla maailman alueilla ja erilaisten uskontojen ja uskomusjärjestelmien parissa valtavasti.
Ne tarjoavat apua lukuisilla ihmiselämän osa-alueilla, jotka vaikuttavat vahvasti ihmisen olemassaoloon.
Eri osa-alueille on tiettyjä erityisiä Jumalia sekä Jumalattaria.
Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Freya – Pohjolan Hedelmällisyyden, vaurauden ja sodan jumalatar
 • Sedna – Inuiittien meren jumalatar
 • Dainichi Nyorai – alkuperäinen Auringon Jumala – keskeisin Viidestä Viisauden Buddhasta
 • Yakushi Nyorai – Lääkinnällinen Buddha – parantajamestari
 • Fudo Myoo (Acala) – Taipumaton ”Viisauden Kuningas Acala”
 • Tara – myötätunnon ja toiminnan Boddhisattva
 • Durga – Hindujen Taivaallinen Äiti
 • Isis – Egyptin luonnon, magian ja luovuuden jumalatar äiti
 • Fortuna – roomalaisten Onnen jumalatar
 • Gaia – kreikkalaisten alkuperäinen Äiti Maa
 • Quan Yin – kiinalaisten armon ja myötätunnon jumalatar

Ylösnousseet Mestarit olivat maanpäällisen elämänsä aikana valaistuneita,
jotka muuntuivat spirituaalisesti eli ”nousivat ylös”.
He tekevät olemassaolonsa tiettäväksi opastaakseen meitä työssämme oman värähtelytaajuutemme nostamisessa, jotta voisimme kehittyä ja kasvaa yksilöinä.
He haluavat auttaa meitä saavuttamaan suurempaa tietoisuutta ja valaistumista.
He voivat myös avustaa pyydettäessä.
Heitä on useita, tässä muutama heistä:

 • Sanat Kumara – maailmojen herra
 • Confucious – 551 e. Kr. syntynyt oppinut, jonka opetukset liittyivät kasvuun ja täydellisen hyveellisyyden tavoitteluun jokaisen ajatuksen, sanan ja teon tasolla.
 • Kuthumi – yksi ”muinaisen viisauden mestareista” ja Valkoisen Veljeskunnan perustaja
 • Laozi – Tao Te Ching teoksen kirjoittaja, filosofisen taolaisuuden kehittäjä
 • Jeesus Kristus (Sananda)  – maailman pelastaja ja opettaja, rauhaa ja veljeyttä maailmaan
 • Maitreya – rakkaudellisen lempeyden ruumiillistuma ja pyrkii valaisemaan ihmisyyttä
 • Gautama Buddha – yksi suurista valaistuneista, edustaa viisauden energiaa
 • Ramtha – sanotaan olevan ensimmäinen ylösnoussut ihminen, yli 35 000 v sitten, johtaa edelleen valaistumisen ja ylösnousemuksen oppeja
 • St. Germain – avustaa ihmisen tietoisuuden muuntumista korkeamman itsen tasolle

Shamaanit, pyhät vanhimmat ja viisaat naiset välittävät muinaisten ihmisten tietoa.
He kommunikoivat erilaisten seremonioiden ja tarinankerronnan välityksellä.
He pyytävät ymmärtämään ja välittämään tätä jakamaansa tietoa eteenpäin.

Esi-isiemme henget yhdistyvät sinuun geneettisen muistin välityksellä.
He saattavat toimia suojelijana sinun elämässäsi.
He voivat myös auttaa parantamaan useiden sukupolvien ajan kestäneitä traumoja.

Voimaeläimet jakavat tietoa, joka auttaa tasapainottumaan ja kasvamaan elämässäsi.
Voimaeläimet edustavat ja välittävät kukin sille ominaista vahvuuttaan.
Eläimet ovat hyvin suosittuja henkioppaita,
kenties sen takia, että niille löytyy fyysinen hahmo ja niihin on helppo samaistua.
Voimaeläimet ovat suojelevia henkiä ihmisten jokapäiväisessä elämässä.
Nykyään monet vanhemmat antavat lapsilleen usein tietämättään voimaeläimen turvaamaan lapsen unta yön yli – esim. karhun pehmolelun muodossa.
Pohjois-Amerikan intiaanien mukaan sinulla on yksi voimaeläin vasemmalla ja toinen oikealla puolellasi kulkemassa kanssasi.

Elementaalien henkien sanotaan olevan luonnossa olevien luontokappaleiden kuten
puiden, vuorien, jokien ja putoksien henkiä.
Kaikki universumissa sisältää omanlaisensa värähtelytaajuuden ja nämä henget kommunikoivat tämän energian välityksellä.
Nykyajan ihmiset ovat valitettavasti erkaantuneet niin paljon luonnosta,
että näitä viestejä ei useinkaan tunnisteta.
Tietyt ihmiset, kuten esim. alkuasukkaat ovat säilyttäneet luontoyhteytensä paremmin, ja voivat siten vastaanottaa tämän tyyppisiä energioita paljon paremmin.

Kaikkiin henkioppaisiin yhteyden saaminen perustuu aina ensisijaisesti vapaaseen tahtoon.
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. enkeleiltä ja henkioppailta avun saamisen perustana on PYYTÄMINEN.

Sinällään kyseessä on samanlainen opittu taito kuin mikä tahansa muunkin oraakkelin
(Jumalan antama vastaus esitettyyn kysymykseen, tai paikka, jossa vastauksia annetaan, tai ihminen, joka vastaukset antaa.) kanssa toimiminen.

Suhtautumisesi tulisi olla samanlaista, kuin mihin tahansa sovittuun tärkeään tapaamiseen.
On myös erittäin suotuisaa hankkia mahdollisimman paljon taustatietoja siitä nimenomaisesta henkioppaasta, johon haluat olla yhteydessä.
Voit myös tehdä itsellesi erityisen, pyhän paikan, jossa voit hiljentyä ja halutessasi meditoida ja kunnioittaa sekä tervehtiä henkioppaita.

Kannattaa aina muistaa, että henkimaailma seuraa aktiivisesti toimitko aidosti kehittääksesi omaa tietoisuuttasi sekä parempaa tasapainoa elämääsi.
Tämä saattaa lisätä heidän kommunikointiaan kanssasi.
Kommunikointi henkimaailman kanssa on kuitenkin opittavissa oleva taito.
Kyky kuunnella, sekä vastaanottaa henkimaailman viestejä kehittyy ja saadun tiedon määrä lisääntyy sitoutuneen harjoittelun avulla.

Yleisimmät tavat kommunikoida henkimaailman ja henkioppaiden kanssa tapahtuu ja välittyy intuition kautta, meditaatiossa, unissa tai telepatian välityksellä.
Välillä henkioppaat saattavat ilmestyä tähän ulottuvuuteen ihan konkreettisestikin…

Sinulla ei tulisi ikinä olla mitään odotuksia sen suhteen, kuka tai mikä sinulle ilmestyy.
Mikäli tietyn (pidemmän) ajan kuluttuakaan ei vieläkään mitään kommunikaatiota tapahdu huolimatta omistautumistesi, voi olla, että sinun tulee tehdä selväksi, ettet ole toimimassa ainoastaan viihdetarkoituksessa
– ja olla nöyrästi valmis hyväksymään ja luottamaan siihen mitä sinulle välitetään ja millaisia viestejä saat.

Sitten vasta myöhemmin, kun kontakti ja kommunikointi on saavutettu henkioppaan kanssa, voit myös alkaa kysymään tiettyjä spesifimpiä ja tarkempia kysymyksiä.
Tämä prosessi on kuitenkin hyvin yksilöllinen, ja vastaus voi tulla myös sinulle esitetyn kysymyksen muodossa.
Joten älä siis aseta minkäänlaisia odotuksia, ja luota korkeampaan viisauteen näissä asioissa.

Huolimatta siitä miten ikinä henkioppaat ilmestyvätkään ja kommunikoivat kanssasi, muista aina tämä:

Sinua ympäröi jatkuvasti joukko oppaita auttaakseen sinua kasvamaan yksilönä.
Voi olla, että ettet ole vielä itse tietoinen heistä, mutta LUOTA silti siihen, että he ovat siellä.
Ainoa mitä sinun tarvitsee tehdä, on uskoa ja PYYTÄÄ heidän apuaan…

Tiedostatko sinä oman henkioppaasi?

Sen voi selvittää esim. Henkimaailma-meditaatiolla.
(osana Kian Prana-hoitoja)

Henkioppaista ja monesta muustakin aiheesta puhumme lisää Reiki 1- kursseilla.

Reiki 1 (Shoden)

Suojausta päivääsi ❤💥🌷

Let the Magic in…💜🧚‍♀️
Kia & Juha
The Magical House of Love & Light
www.magicalhouse.fi