Henkinen aktiviteetti on kaikkein tärkein mieleen liittyvä aspekti, 
ja tähän voi vaikuttaa heikentävästi joko liiallinen ajattelu tai liiallinen emotionaalinen kuormitus. Tärkein toimenpide, jota voidaan käyttää näiden mentaaliemotionaalisten ongelmien estämiseksi, onkin siis näin ollen henkisen toiminnan hillitseminen sekä tunne-elämän stressin välttäminen. Nykymaailmassa tämä on toki paljon helpompi sanoa kuin tehdä.

“Henkisen toiminnan hillitseminen” ei siis tarkoita ainoastaan liiallisen henkisen työn välttelemistä, vaan ylipäätään liiallisen ajattelun ehkäisemistä. Nämä konseptit liittyvät vahvasti daoistisiin mielen rauhoittamisen ja häiritsevien ajatusten estämisen avulla tapahtuvaan “elämän ravitsemisen” periaatteisiin. Heti ensimmäisessä Simple Questions kirjan kappaleessa sanotaan:

One should live a quiet life with few desires so that one can preserve one’s Qi and guard one’s Mind in order to avoid disease. 
Thus, if emotions are absent and craving is curbed, the Heart is peaceful and there is no fear.

Eli ihmisen tulisi elää hiljaista elämää ainoastaan muutamien mielihalujen kanssa, jotta voitaisiin varjella Qi:ta ja suojata mieltä sairauksien välttämiseksi. Täten, jos häiritsevät tunteet ovat poissa ja mielihaluja hillitään, sydän on rauhallinen ja se ei tunne pelkoa.

Saavuttaakseen rauhallisen mielen muinaiset daoistiset tietäjät puhuivat kolmen tärkeän perusasenteen puolesta:

  1. Vältä liiallista ajattelua.
  2. Vältä liiallista himoa.
  3. Vältä häiritseviä ajatuksia.

Erityisesti tuo himojen hillitseminen on sovellettavissa nykyisissä länsimaisissa teollistuneissa yhteiskunnissa, joissa kulutusmyönteisyys on suorastaan hillitöntä ja lisääntyvä mainonta luo jatkuvasti uusia “tarpeita”. Mielihalujen ja himojen rajoittaminen on erittäin tärkeää henkisen tasapainon ja tyyneyden saavuttamiseksi. 
Liialliset halut sekoittavat sydämen ylläpitämää ”Ministeritulta”, joka puolestaan häiritsee sydämen ja Xinbaon (nk. sydämenauttajan) toimintaa.

Näiden daoististen ihanteiden saavuttaminen on tietenkin erittäin vaikeaa käytännössä, mutta jos edes hieman pyritään toteuttamaan näitä omassa elämässään, on jo askel oikeaan suuntaan otettu…

Eräs tehokas hoitomuoto myös kaikkiin mielen haasteisiin ja psykofyysisiin vaivoihin on perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukainen akupunktio, sekä useat muut hoitomuodot kuten Medical Qigong, Moksibustio, Kuivakuppaus ja Guasha. Näitä kaikkia hoitomuotoja on saatavilla The Magical House of Love & Lightin luona ja hoitoa sekä fyysisiin että psyykkisiin vaivoihin. 
Olet mitä lämpimimmin tervetullut luoksemme…