Kaukohoidot Osa I

Kaukohoidot korjaavat ihmisen elinvoiman tai bioenergeettisen kentän epätasapainotiloja.
Tämä välitetty energia puhdistaa ja energisoi myös chakroja sekä nk. Dantianeja
(Eliksiirin pelto, energiakeskus) tasapainottaen siten kokonaisuutta.

Kaukohoidot poistavat näiden väylien varrella olevia energian salpaumia täyttäen nämä väylät
sekä energiakeskukset (Chakrat, Dantianit) ”lisääntyneellä valolla”, elinvoimalla eli Qi:lla.
Tämä mahdollistaa koko energiajärjestelmän aktivoitumisen, muuntumisen ja energisoitumisen.
Tällöin kehon korjaavat mekanismit aktivoituvat tämän kanavoidun lisäenergian avulla.

Reiki ja Kaukoreikihoito

Reiki on japanilaisen Mikao Usuin kehittämä terveydenhoito- ja parannusmenetelmä.

Reiki voitaisiin määritellä seuraavasti:

Sana Reiki 霊 気 tarkoittaa hengellistä elinvoimaa.

Rei 霊 tarkoittaa korkeampaa universaalia voimaa, viisautta, joka ohjaa ja luo maailmankaikkeutta.

Ki 気 on energiaa, joka antaa kaikelle elämän.

Lue lisää siitä mitä Reiki on täältä:

https://magicalhouse.fi/reiki/mita-reiki-on/

Kaukoreikihoito

Kyseessä on siis universaali energia, korkeimman voiman ohjaama elämänenergia, jolla on voima yhdistää, harmonisoida, parantaa ja se on täysin pyyteetöntä luonteeltaan. Kaukohoito on tämän energian välittämistä ja kanavoimista läpi ajan ja avaruuden lähettäjän intention ja auttamisenhalun välityksellä, minne tahansa, jossa sitä tarvitaan.

Huomioi kuitenkin tämä tärkeä seikka…

Kaikki kaukohoitoja lähettävät tahot eivät kuitenkaan todellakaan ole em. kaltaisia pyyteettömiä, puhtaita, asianmukaisen koulutuksen saaneita rakkaudellisen hoitavan energian välittäjiä, puhumattakaan että edes itse tietäisivät mitä energioita oikeasti kanavoivat!
Otathan siis ennen kaukohoidon tilausta mahdollisuuksien mukaan selvää energiahoitajasta ja hänen tasostaan sekä koulutustaustastaan. Voit myös kysyä häneltä itseltään, mitä hän hoidossaan kanavoi.

Kaukohoidolla on eräs suuri etu verrattuna tavanomaiseen lähi/kontaktihoitoon.
Kohde voi nimittäin olla ihminen, eläin, kasvi, ympäristö tai jopa tilanne. Sitä voidaan siis käyttää hyvin erilaisiin tarkoituksiin – perheen, ystävien, lemmikkien, kodin, ympäristön ja erilaisiin sosiaalisisiin ja globaaleihin ongelmiin.

Kaukohoidon perspektiivistä katsoen sen parantavat energiat ovat lähtöisin universaalista energianlähteestä, ykseydestä. Nämä energiat saavat siis alkunsa jostain tämän meidän fyysisen ulottuvuutemme aika-avaruus viitekehyksen ulkopuolelta ennen kuin tulevat tälle fyysiselle tasolle.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne pystyvät kulkemaan toiseen ihmiseen, toiseen olentoon, mihin tahansa ympäristöön tai tilanteeseen mille tahansa etäisyydelle, mihin tahansa ajankohtaan ja välittömästi. Kaukoreikihoito toimii siis niin menneisyydessä, nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin. Hoitoa voidaan siis lähettää vaikkapa lapsuuden vaikeaan tilanteeseen…

Kaukohoidosta on suurta etua tilanteissa, jossa ihminen ei kykene matkustamaan hoitoon sairautensa, pitkän matkan tai muiden syiden takia. Apua on siis siten saataville kaikille ja missä tahansa. Lisäksi sillä voidaan vaikuttaa nykymaailman kriittisiin asioihin, ympäristön ja sosiaalisiin tilanteisiin joko paikallisesti tai globaalisti…

Kaukohoito on energeettisesti ja vaikutukseltaan aivan yhtä tehokasta kuin lähihoitokin. Tilatessasi kaukohoidon saat aina selkeät ja kattavat vastaanotto-ohjeet. Hoidon jälkeen sinulle lähetetään lyhyt palaute, jossa kerrotaan hoidon aikana ilmenneistä asioista ja mahdollisista itsehoidollisista työkaluista, joilla voit halutessasi hoitaa itseäsi tehostaaksesi kehon paranemisprosesseja.
Kaukohoidon voit ottaa vastaan ihan missä ja milloin tahansa paikasta ja ajasta riippumatta
(ei kuitenkaan esim. autoa ajaessasi tai tehdessäsi jotain keskittymistä vaativaa työtä yms.).
Kaukohoidon kesto on n. 30-60 minuuttia ja on hyvä järjestää itselleen rauhallinen, häiriötön tila. Halutessasi voit olla makuullasi, ja voit halutessasi myös ottaa hoidon esim. nukkumaan mennessäsi.

Itse teemme seuraavanlaisia kaukohoitoja:

Kaukohoidot (Reiki)
Kaukohoidot (Medical Qigong)
Kaukohoidot (Energeettinen Akupunktio)
Kaukohoidot (Akupainanta / Moxibustio)

Katso tarkemmin täältä:

https://magicalhouse.fi/hoidot-hinnasto/

Artikkelin Osa II:ssa tulemme selittämään tarkemmin tieteellisestä näkökulmasta katsoen mitä kaukohoidoissa oikein tapahtuu…

Let the Magic in…💜🧚‍♀️
Kia & Juha
The Magical House of Love & Light
www.magicalhouse.fi